Bli medlem

Bli medlem i HNF

Vi trenger DEG for å skape fremtidens Horten!
Horten Næringsforening ønsker seg flere medlemmer for sammen å skape større slagkraft for vekst og utvikling i og for Hortens næringsliv.


Horten Næringsforening har som visjon å være til det beste for næringslivet i Horten. Vår forening ble etablert 24. september 2008, og har som formål:
"Å arbeide for å fremme kultur-, nærings- og handelsinteresser blant næringsdrivende i Horten, gjennom etablering av samarbeide og økt felles forståelse"

Fokusområder/Strategier:

  • Infrastruktur (tog, ferje, riksvei, flyplass, kommunikasjon)
  • Attraktivitet (Horten som et attraktivt bo-/arbeidssted)
  • Næringsutvikling (Arealplanlegging)
  • Høringsorgan

Medlemmene i HNF representerer den viktigste ressursen for organisasjonens påvirkningskraft i en positiv utvikling for næringslivet og byen. Gjennom medlemskapet får en innflytelse på næringslivets synspunkter i kommunalt planarbeid, en knytter nyttige kontakter formelt og uformelt, og bidrar til å gjøre organisasjonen til en viktig aktør i kommunens utvikling. I tillegg er det en prioritert oppgave å formidle kompetanse og ny kunnskap til medlemmene gjennom medlemsinformasjon og møtevirksomhet.

Kontingentsatser pr. år:

Medlemskontingent     kr 500,- (lik for alle)
Serviceavgift (omsetningsbasert) eks. mva.:
0-10 mill.           kr 1.425,-
10-25 mill.         kr 2.800,-
Over 25 mill.      kr 4.175,-

 

Premium medlemskap
  • Logo på Webside til HNF
  • Egen banner som settes opp på hver Næringsfrokost 
  • Egen banner på de stands/messer HNF er representert 
  • Tilbud om et årlig møte med HNF leder/styremedlem (for å kunne legge frem saker man ønsker at det fokuseres på, innspill til styret e.l.) 
  • Mulighet til å stille på styremøter.

Pris: 29.000,-kr/år og et tak på 10 Premium medlemskap per år 
Det må søkes om Premium medlemskap og det foreslås at styret gis mandat til å sette kriterier for medlemskap og behandle søknader
Kriteriene er å «ha vesentlig verdiskaping i Horten»
 
For mer info eller innmelding send en e-post til:

post@horten-naringsforening.no 

Nyheter

Bli medlem i HNF

Vi trenger DEG for å skape fremtidens Horten!Horte ... Les mer...

Made in Horten

Messe - Konferanse - Fest
En næringslivsmesse og ...
Les mer...

Torsdagsmagasinet

Siste Torsdag i måneden!
 
Hør Torgeir Lorentzen ...
Les mer...

Ansett en lærling!

 
Å bli lærebedrift er en investering. Gjennom å ...
Les mer...